Fellenoord 226 Eindhoven | 040 - 20 545 20
Advocaat
NL / EN

Pensioen verevenen of niet?

Aan de ''verdeling'' van pensioenrechten wordt over het algemeen bij echtscheiding weinig aandacht geschonken; onterecht. Dit heeft tot gevolg dat vaak zonder nadenken gekozen wordt voor de zogeheten standaardverevening, terwijl andere opties in veel situaties mogelijk interessanter zijn.

Hoe komt u erachter wat in uw situatie de beste optie is?

Wet VPS van toepassing?

Allereerst is het van belang te bezien of het opgebouwde pensioen valt onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (kortgezegd: de Wet VPS). Deze wet is per 1 mei 1995 in werking getreden en is van toepassing op werknemers-, ambtenaren- en beroepspensioen. Lijfrenten die in de privé-sfeer zijn gesloten vallen er buiten; deze worden verdeeld conform het toepasselijke huwelijksgoederenregime. Ook VUT-regelingen vallen erbuiten. Een pre-pensioen valt er daarentegen weer wel onder. Zo ook buitenlandse pensioenregelingen, mits Nederlands recht van toepassing is.

Als de Wet VPS van toepassing is, geldt als hoofdregel dat de vereveningsgerechtigde partner een voorwaardelijk recht krijgt op de helft van het ouderdomspensioen van de andere partner dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De voorwaarde is dat beide (ex)-partners in leven zijn op het moment van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de vereveningsplichtige partner. Het deel waarop de andere partner aanspraak kan maken, wordt door de pensioenuitvoerder rechtstreeks aan hem/haar uitgekeerd, mits de echtscheiding binnen twee jaar is gemeld.

Eindloon- middelloon of beschikbare premieregeling

De beschikbare premie-regeling komt de laatste jaren meer en meer voor. De Wet VPS wordt algemeen geacht ook daarop van toepassing te zijn, maar deze is daarop niet toegespitst en pensioenfondsen blijken hier in de praktijk verschillend mee om te gaan.

Nabestaandenpensioen op risicobasis?

Vervolgens is het van belang na te gaan hoe het nabestaandenpensioen is geregeld (het nabestaandenpensioen valt namelijk niet onder de Wet Verevening Pensioenrechten): wordt er een ‘'pot'' gespaard of is het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd? In het laatste geval kan het namelijk interessanter zijn om niet te kiezen voor de hoofdregel (=standaardverevening) maar voor conversie.

Voordelen conversie:

  • financiële onafhankelijkheid: er is een eigen ouderdomspensioen;
  • de ingangsdatum is niet meer afhankelijk van de leeftijd van de ex-partner;
  • in geval van overlijden van de ex-partner is er geen wijziging: het pensioen loopt gewoon door en blijft hetzelfde bedrag.

Pensioen DGA in eigen beheer

Dit neemt een geheel eigen positie in. Er is inmiddels heel wat jurisprudentie ontstaan over de vraag of een directeur-grootaandeelhouder gedwongen kan worden om datgene waar zijn ex-echtgenote aanspraak op kan maken af te storten bij een professionele verzekeraar. De lijn dat dit inderdaad kan, is recent nog bevestigd in een uitspraak van het Hof Den Bosch.

Tijdige melding van de ingeschreven echtscheiding

Tot slot is het van belang om de pensioenfondsen tijdig te informeren over de afwikkeling van de pensioenaanspraken. Immers, slechts indien u binnen twee jaar na echtscheiding melding hebt gedaan, ontstaat er een rechtstreekse aanspraak op uitbetaling door het pensioenfonds. Het melden aan het pensioenfonds zien wij als een basishandeling die hoort bij onze taken. Het blijkt echter in de praktijk dat in slechts 15% van alle echtscheidingen in Nederland de melding tijdig wordt gedaan. Dit heeft grote gevolgen.


Duidelijk is dat er voor afwikkeling van pensioenrechten meer mogelijkheden zijn dan menigeen denkt. Een goed advies daarover, rekening houdend met uw specifieke situatie, is van belang. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

Geplaatst op: woensdag 12 april 2017

Naar boven