Fellenoord 226 Eindhoven | 040 - 20 545 20
Advocaat
NL / EN

Internationaal recht

Scheiden van een buitenlandse partner in Nederland

Wilt u scheiden van een buitenlandse partner in Nederland? Dat kan alleen als u of uw partner in Nederland woont. U kunt een verzoek tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank. Hierbij is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Voorwaarden scheiden van een buitenlandse partner in Nederland

U kunt in Nederland scheiden van uw buitenlandse partner als:

 • u en uw partner beiden in Nederland wonen;
 • u in Nederland woont en uw partner buiten Nederland;
 • uw partner in Nederland woont en u buiten Nederland.

Hebben zowel u als uw partner de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u wel in Nederland scheiden, terwijl u beiden buiten Nederland woont.

Wonen u en uw buitenlandse partner beiden buiten Nederland? Dan kunt u niet scheiden van uw buitenlandse partner in Nederland. 

Gezamenlijke of eenzijdige aanvraag scheiding

U en uw partner kunnen de scheiding in Nederland gezamenlijk indienen. U of uw partner kan de scheiding ook eenzijdig aanvragen. Dat betekent dat slechts 1 van de partners een verzoek bij de rechter doet. Er gelden wel regels voor een eenzijdige aanvraag van een scheiding:

 • Heeft de verzoeker de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de aanvrager minimaal 6 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag.
 • Heeft de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de aanvrager minimaal 12 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag. 

Deze termijnen gelden niet als u een gezamenlijke aanvraag voor een scheiding doet of als uw partner in Nederland woont.

Uw partner heeft al een verzoek tot een scheiding gedaan buiten Nederland

Heeft uw partner al een scheiding  aangevraagd buiten Nederland? En heeft uw partner dat gedaan voordat u in Nederland een verzoek heeft ingediend? Dan kunt u de scheiding niet meer in Nederland regelen. De Nederlandse rechter moet uw aanvraag dan doorverwijzen naar de rechter buiten Nederland.

Wilt u scheiden van een buitenlandse partner? Zoek dan juridische hulp in alle landen die betrokken zijn. Denk aan Nederland, maar ook aan het land van uw buitenlandse partner. Of aan uw eigen land, als u zelf niet uit Nederland komt. Elk land heeft weer andere regels rond het familierecht. De verschillen kunnen groot zijn. 

Verblijfsvergunning na uw scheiding

Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet? En woont u in Nederland met een verblijfsvergunning die u gekregen heeft door uw huwelijk? Dan kan uw verblijfsvergunning vervallen als u gaat scheiden. Blijft u in Nederland blijven wonen na de scheiding? Vraag dan een nieuwe verblijfsvergunning aan.

Heeft u de nationaliteit van een land uit de Europese Unie (EU)? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning aan te vragen. Dit geldt ook als u de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) heeft.

bron: Rijksoverheid


Neem contact op Specialist in familierecht, persoonlijk contact en een scherp tarief.

Niet alleen uw juridische bijstand was prima maar uw meelevendheid en af en toe uw bezorgdheid heeft ons heel veel goed gedaan. Voor ons was het meer dan alleen maar advocate – cliënte. Dank daarvoor.

Kunnen u en uw partner het samen niet eens worden over de voorwaarden van de scheiding? Dan kan de Rechtbank bijvoorbeeld ook uitspraak doen over:

 • afspraken over uw kinderen. Waar zullen de kinderen bijvoorbeeld gaan wonen;
 • hoeveel partner- en kinderalimentatie u of uw partner moeten betalen;
 • hoe uw financiën en schulden verdeeld worden na de scheiding.

U kunt altijd contact opnemen om vrijblijvend uw persoonlijke situatie te bespreken. Iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk.

Wilt u weten op welke wijze en met welk tarief ik u kan bijstaan, neem dan gerust contact met ons op.

T 040 – 20 545 20
E schutte@schutte-advocatenkantoor.nl

Voor de algemene voorwaarden van ons advocatenkantoor klikt u hier.

Voor een routebeschrijving naar ons advocatenkantoor, zie contactMeer informatie over internationaal recht

Internationaal recht kent vele onderwerpen. Onderstaand vindt u een toelichting.

Erkenning buitenlandse scheiding in Nederland

Bent u buiten Nederland gescheiden? Dan zullen de Nederlandse autoriteiten de scheiding erkennen als:

 • er sprake was van een eerlijke rechtsgang (fair play). Beide partners moeten bijvoorbeeld voldoende gehoord zijn.
 • Er een uitspraak is van een bevoegde rechter of andere autoriteit.

Buitenlandse echtscheidingsdocumenten omzetten

Als u in het buitenland bent gescheiden, dan kunt u uw buitenlandse echtscheidingsdocumenten ook nog laten omzetten. Hierbij wordt uw scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap bijgeschreven (vermeld) op uw huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte. Dit is belangrijk voor als u later iets moet regelen met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld als u:

 • opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat
 • kinderen krijgt
 • met pensioen gaat
 • een uitkering aanvraagt
 • komt te overlijden

In die situaties heeft u een afschrift nodig van de scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Door het omzetten van de buitenlandse echtscheidingsdocumenten hoeft u het afschrift niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente die de scheiding heeft bijgeschreven.

Welke organisatie uw echtscheidingsdocumenten bijschrijft, hangt af van waar u trouwde of het geregistreerd partnerschap aanging.

Kennismaking altijd vrijblijvend en kosteloos. Neem contact op

Buitenlandse akten omzetten naar Nederlandse akten

Heeft u een geboorteakte, trouwakte, geregistreerd partnerschapsakte, overlijdensakte of echtscheidingsdocumenten uit het buitenland? Dan kunt u de gemeente Den Haag vragen om deze om te zetten naar een Nederlandse akte. Ook als u buiten Nederland woont.

Geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner beëindigen in Nederland

Wilt u uw geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner beëindigen in Nederland? Afhankelijk van uw situatie moet u dit regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of de rechter.

Voorwaarden beëindigen geregistreerd partnerschap in Nederland

U kunt in Nederland uw geregistreerd partnerschap met uw buitenlandse partner beëindigen als:

 • u en uw buitenlandse partner beiden in Nederland wonen;
 • u en uw buitenlandse partner beiden buiten Nederland wonen, maar het geregistreerd partnerschap in Nederland is aangegaan.
 • u in Nederland woont, maar uw buitenlandse partner buiten Nederland; Is uw buitenlandse partner niet akkoord met het beëindigen van het geregistreerd partnerschap? Dan moet u wel minimaal 6 maanden in Nederland wonen, voordat u kunt verzoeken om een beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
 • uw buitenlandse partner in Nederland woont en u buiten Nederland.

Gezamenlijke of eenzijdige aanvraag beëindiging geregistreerd partnerschap

U en uw partner kunnen het verzoek voor het geregistreerd partnerschap in Nederland gezamenlijk indienen. U of uw partner kan de beëindiging ook eenzijdig aanvragen. Dat betekent dat slechts 1 van de partners een verzoek doet. Er gelden wel regels voor een eenzijdige aanvraag van een scheiding:

 • Heeft de verzoeker de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de verzoeker minimaal 6 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag.
 • Heeft de verzoeker niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de verzoeker minimaal 12 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag. 

Deze termijnen gelden niet als u een gezamenlijke aanvraag voor een scheiding doet of als uw partner in Nederland woont.

Uw partner heeft al een verzoek tot beëindiging geregistreerd partnerschap gedaan buiten Nederland

Heeft uw partner al een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap aangevraagd buiten Nederland? En heeft uw partner dat gedaan voordat u in Nederland een verzoek heeft ingediend? Dan kunt u de beëindiging van het geregistreerd partnerschap niet meer in Nederland regelen. De Nederlandse rechter moet uw aanvraag dan doorverwijzen naar de rechter buiten Nederland.

Wilt u uw geregistreerd partnerschap van een buitenlandse partner beëindigen? Zoek dan juridische hulp in alle landen die betrokken zijn. Denk aan Nederland, maar ook aan het land van uw buitenlandse partner. Of aan uw eigen land, als u zelf niet uit Nederland komt. Elk land heeft weer andere regels rond het familierecht. De verschillen kunnen groot zijn. 

Verblijfsvergunning na beëindiging geregistreerd partnerschap

Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet? En woont u in Nederland met een verblijfsvergunning die u gekregen heeft door uw geregistreerd partnerschap? Dan kan uw verblijfsvergunning vervallen als u uw geregistreerd partnerschap laat beëindigen. Wilt u in Nederland blijven wonen na het beëindigen van uw geregistreerd partnerschap? Vraag dan een nieuwe verblijfsvergunning aan.

U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen als u de nationaliteit heeft van een land uit de Europese Unie (EU). Of een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt.

Wilt u een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen? Neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Uitspraak van de rechtbank over voorwaarden beëindiging geregistreerd partnerschap

Kunnen u en uw partner het samen niet eens worden over de voorwaarden van de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan kan de rechtbank bijvoorbeeld ook uitspraak doen over:

 • afspraken over uw kinderen. Waar zullen de kinderen bijvoorbeeld gaan wonen;
 • hoeveel partner- en kinderalimentatie u of uw partner moeten betalen;
 • hoe uw financiën en schulden verdeeld worden na de scheiding.

Niet alle landen erkennen een beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland

Niet alle landen erkennen een beëindiging van een geregistreerd partnerschap in een ander land.

Sommige landen buiten de EU erkennen bijvoorbeeld alleen een beëindiging van het geregistreerd partnerschap als deze is uitgesproken door een religieuze rechtbank.

Sommige landen erkennen geen huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen koppels van hetzelfde geslacht. Een scheiding zullen ze in dat geval ook niet erkennen.

Mag ik u bijstaan? Neem contact op
Naar boven